história

 

 1. Alexejev Sergej......Príbehy z dejín Sovietskeho štátu
 2. Andrejeva Jekaterina.....Atlantida
 3. Angeli Oriente......Prvé stretnutie s hudbou
 4. Bahn Paul.....Archeológia - 100 veľkých archeologických objavov
 5. Barker Felix a spol.....Začiatky hľadania
 6. Bentzien Hans.....Nikto nemôže žiť ako Robinson
 7. Botník Ján.....Hont ,tradície ľudovej kultúry
 8. Bruckner Karl.....Zlatý faraón
 9. Buttlar Johannes von.....Dračie cesty
 10. Cool Pieter.....Obchody s fantáziou
 11. Courtonis Abbé.....Najkrajšia história
 12. Čerňák Jefim.....Dejinné konflikty
 13. Dangl Vojtech.....Bitky a bojiská
 14. Däniken Erich von.....Kamenná doba bola celkom iná
 15. Däniken Erich von.....Kozmické stopy
 16. Däniken Erich von.....Oči sfingy
 17. Däniken Erich von.....Stratégia bohov
 18. Däniken Erich von.....Záhady starej Európy
 19. Dekan Ján.....Veľká Morava
 20. Dvořák Pavel.....Odkryté dejiny-Dávnoveké Slovensko
 21. Fila Rudolf.....Načo nám je umenie
 22. Galandauer Jan/Honzík Miroslav......Osud trónu habsburského
 23. Glaude Heinz.....Na začiatku bol Abakus
 24. Hlinka Jozef a spol.....Peniaze v našich dejinách
 25. Húšťavová Mária.....Ľudový odev na Kysuciach
 26. Janota Ľudovít.....Slovenské hrady
 27. Jelínek Jan.....Veľký obrazový atlas pravekého človeka
 28. Kartous/Vrtel.....Heraldický almanach III
 29. Kleibl Josef.....Cesta za Adamom
 30. Klíma Josef.....Ľudia Mezopotámie
 31. Kodžiki.....Japonské mýty
 32. kolekt.autorov.....Dejepis /pomôcka k maturitám/
 33. kolekt.autorov.....Domová pokladnica 1976
 34. kolekt.autorov.....Encyklopédia archeológie
 35. kolekt.autorov.....Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 1927-2007
 36. kolekt.autorov.....Kráľovské ságy
 37. kolekt.autorov.....Kronika ľudstva
 38. kolekt.autorov.....Lexikón slovenských dejín
 39. kolekt.autorov.....Po stopách výtvarnej minulosti Slovenska
 40. kolekt.autorov.....Štátny okresný archív v Trnave-sprievodca po fondoch a zbierkach
 41. kolekt.autorov.....Trnavská univerzita v slovenských dejinách
 42. kolekt.autorov.....Uhorský simplicissimus
 43. kolekt.autorov.....Veľkomorovaské legendy a povesti
 44. Kondratov Alexander.....Legendy o potope
 45. Kučera Matúš.....Slovensko na prahu novoveku
 46. Kučera Matúš.....Slovensko v dobách stredovekých
 47. Kučera V a S......Z dejín zločinu a trestu
 48. Langer Juraj a spol.....Krása v dreve zakliata
 49. Možejko Igor.....27 ostatných divov sveta
 50. Neumann Stanislav K.....Dejiny ženy I.
 51. Neumann Stanislav K.....Dejiny ženy II.
 52. Nosáľová Viera.....Naše kroje
 53. Novák Jozef.....Cechové znaky
 54. Pauliny Jan.....Objavenie Arábie
 55. Saxoferrato B......Traktát o znameniach a erboch
 56. Slaninka/Samoš.....Hlaholský evanjeliár
 57. Sliacka Daniela.....Hudobné nástroje
 58. Souček Ludvík.....Otázniky nad hrobom
 59. Souček Ludvík.....Tušenie súvislostí
 60. Souček Ludvík.....Tušenie tieňa
 61. Stingl Miloslav.....Synovia slnka
 62. Stingl Miloslav.....Tajomstvá indiánskych pyramíd
 63. Stone Irving.....Grécky poklad
 64. Strzelczyk Jerzy.....Objavobvanie Európy
 65. Štefanovičová Tatiana a spol.....Najstaršie dejiny Bratislavy
 66. Thiry Karol....Dejiny umenia a umeleckoremeselnej práce
 67. Vároš Milan.....Osudy zlatých pokladov
 68. Višváder František.....Tiene storočia
 69. Walker Charles.....Kamenní svedkovia dávnych čias
 70. Ward Thomas Klimek.....People of the Word/ A Synopsis of Slovak History
 71. Zachar Lev/Zelený Mnislav.....Prérijní a pralesní indiáni
 72. Zamarovský Vojtech.....Bohovia a králi starého Egypta
 73. Zamarovský Vojtech.....Dejiny písané Rímom
 74. Zamarovský Vojtech.....Návrat do staroveku
 75. Zamarovský Vojtech.....Objavenie Tróje
 76. Zamarovský Vojtech.....Vzkriesenie Olympie
 77. Zamarovský Vojtech.....Za siedmimi divmi sveta
 78. Zúbek Ľudo.....Ríša Svätoplukova
 • Periodiká
 • Historická revue 3/2003
 • Historická revue 2/2004
 • Historická revue 3/2004
 • Kresadlo /Jarná rovnodennosť 2012
 • Kresadlo /Jarná rovnodennosť 2013
 • Kresadlo /Jesenná rovnodennosť 2012
 • Kresadlo /Letný slnovrat 2012
 • Kresadlo /Zimný slnovrat 2011
 • Kresadlo /Zimný slnovrat 2012