Čítanie študujúcej mládeže

,,Knihy je treba čítať s takou rozvahou a opatrnosťou, s akou boli napísané.,,
 
Johann Gottfried von Herder

 


Anglosaská romantická literatúra

 1. Poe  Edgar Allan.....Vražda na ulici Morgue
 2. Scott Walter.....Čierny trpazlík
 3. Shelley/Byron.....Óda na západný vietor/Putovanie Childa Harolda


Antická poézia

 1. Básnické remeslo


Baroková literatúra

 1. Cithara sanctorum /rensančná a baroková duchovná lyrika/
 2. Benický/Gavlovič.....Slovenské verše.,Valaská škola
 3. Komédie /Kyrmezer,Mošovský/


Grécka filozofia

 1. Láska k múdrosti /Aristoteles.,Platón/


Klasicistická dráma

 1. Corneille/Racine.....Cid.,Faidra
 2. Schiller Friedrich.....Úklady a láska


Klasicistická literatúra

 1. DefoeDaniel.....Robinson Crusoe
 2. Goethe Johann Wolfgang.....Faust
 3. Hegel/Kant.....Čistý rozum


Klasicistická poézia

 1. Blake/Burns.....Piesne skúsenosti/Básne


Klasicistická próza

 1. Diderot.....Mníška
 2. Galiei/Descartes.....Bádatelia pravdy
 3. Montesquieu/Rousseau.....Človek a občan
 4. Voltaire.....Candide


Literatúra starovekého Ríma

 1. Mier duše


Ľudová slovesnosť

 1. Morena,Morena


Nemecká romantická poézia

 1. Heine/Holderlin.....Nemecko


Renesančná dráma

 1. Shakespeare William.....Sen noci svätojánskej


Renesančná literatúra

 1. Piesne


Renesančná poézia

 1. Sonety /Petrarca.,Buonarroti,Shakespeare/


Renesančná próza

 1. Harmónia a radosť zo života
 2. Poviedky /Cervantes,Chaucer,Canterburské poviedky/


Romantická dráma

 1. Madách Imre.....Tragédia človeka


Ruská romantická literatúra

 1. Lermontov Michail Jurievič.....Hrdina našich čias
 2. Puškin Alexander Sergejevič.....Eugen Onegin


Slovenská klasicistická dráma

 1. Chalupka Ján....Kocúrkovo


Slovenská realistická poézia

 1. Hviezdoslav Pavol Országh.....Ežo Vlkolinský


Slovenská realistická próza

 1. Kukučín Martin.....Dies Irae
 2. Šoltésová/Podjavorinská.....Žena


Slovenská renesancia

 1. Slzy,vzdychy a prosby


Slovenská romantická literatúra

 1. Kalinčiak Ján.....Reštavrácia
 2. Kráľ/Chalupka/Botto.....Jarná pieseň
 3. Záborský Jonáš.....Rebel


Slovenská romantická poézia

 1. Sládkovič Andrej.....Marína,Detvan
 2. Štúr Ľudovít.....Slovania,bratia!


Slovenská romantická próza

 1. Hurban Jozef Miloslav.....Olejkár


Slovenská romanticko-realistická dráma

 1. Palárik ján.....Zmierenie


Slovenská romanticko-realistická literatúra

 1. Laskomerský/Kubáni.....Žarty a rozmary


Slovenský klasicizmus

 1. Bajza Jozef Ignác....Príhody a skúsenosti mladíka Reného
 2. Bernolák/Fándly.....Spory a polemiky
 3. Šafárik/Kollár/Hollý.....Tatranská múza


Staroveká grécka dráma

 1. Aischylos.....Orestea.,Prikovaný Prométeus
 2. Aristofanés.....Lysistrata
 3. Euripides.....Medea
 4. Sofokles.....Antigona.,Vládca Oidipus


Staroveká grécka literatúra

 1. Homér....Ilias.,Odysea


Staroveká literatúra

 1. Stvorenie
 2. Sväté písmo


Stredoveká kresťanská literatúra

 1. Svätá láska


Stredoveká literatúra

 1. Alighieri Dante.....Nový život
 2. Proglas
 3. Villon Francois.....Tulácke básne