poézia

,,Pričasto dovoľujeme všedným veciam,aby prerástli lepšiu stránku našej povahy,a preto treba,aby sme si aspoň raz za deň prečítali pár veršov,zaspievali si alebo sa pozreli na obraz.,,

Johann Wolfgang von Goethe

 

 

A/

 • Amadina Anna.....Pleso
 • Androvič A.....Ruženec bolestný


B/

 • Becher Johannes R......Sedem bremien
 • Borovský Karel Havlíček......Vojna s hloupostí a zlobou
 • Botto Ján.....Smrť Jánošíkova
 • Botto Ján.....Spevy
 • Botto Ján.....Žltá ľalia
 • Buonarroti Michelangelo.....Tebe to,Láska,hovorím


C/

 • Carducci Giodué......Čas slnka a búrok
 • Claudel Paul.....Dobré slovo
 • Cajdová Ľudmila.....Metamorfózy života


D/

 • Dilong Rudolf.....Krížová cesta
 • Dilong Rudolf.....Pod krížom
 • Dilong Rudolf.....Rozjímania


E/

 • Erben Karel Jaromír.....Kytica
 • Erben Karel Jaromír.....Zlatý kolovrat


F/

 • Fabry Rudolf.....Odvíanie času
 • Fabry Rudolf.....V štyroch krajinách ticha
 • Flajžík Pavol.....Básne pre život


G/

 • Goethe Johann Wolfgang.....Čarodejníkov učeň
 • Goethe Johann Wolfgang.....Faustovské reflexie
 • Gombala Eduard.....Príbehy a príhody,osudy,údely
 • Gotthardová Gabriela.....Na oltári vonia ruža


H/

 • Haľamová Máša.....Básne
 • Haľamová Máša.....Komu dám svoju nehu
 • Hlavička František.....Volanie
 • Holická Vilma.....Posolstvá
 • Horov Pavol....Kruté prebudenie
 • Horov Pavol....Moje poludnie
 • Horov Pavol....V čerení času
 • Hupka Gustáv.....A opäť slnko
 • Hviezdoslav Pavol Országh.....Básne biblické
 • Hviezdoslav Pavol Országh.....Ežo Vlkolinský
 • Hviezdoslav Pavol Országh.....Hájnikova žena
 • Hviezdoslav Pavol Országh.....Na návšteve u Hviezdoslava
 • Hviezdoslav Pavol Országh.....Odkazy
 • Hviezdoslav Pavol Országh.....Oddiel lyrický
 • Hviezdoslav Pavol Országh.....Oráč a kosec
 • Hviezdoslav Pavol Országh.....Z básní
 • Hviezdoslav Pavol Országh.....Zlaté klasy zeme
 • Hviezdoslav Pavol Országh.....Zlatý fonf I
 • Hviezdoslav Pavol Országh.....Zlatý fonf II
 • Hviezdoslav Pavol Országh.....Zlatý fonf III
 • Hviezdoslav Pavol Országh.....Zlatý fonf IV


Ch/

 • Chalupka Samo.....Mor ho!
 • Chalupka Samo.....Udrie raz hodina slobody
 • Chuda Michal.....Láska je dom bez zatvorených dverí


J/

 • Jesenský Janko.....Zlatý fond I


K/

 • Kapeller Karol.....Dotyky s Trnavou
 • Kapeller Karol.....Druhým dychom
 • Kapeller Karol.....Pod mikroskopom duše
 • Kapeller Karol.....Poézia a medicína
 • Kapeller Karol.....Žiť je krásne
 • Klas Teofil.....Psie paraboly
 • Kollár Ján.....Slávy dcéra
 • Konopnická Marie.....Na fujare
 • Kostra Ján....Nepočká jeseň
 • Kostra Ján....Prvé a posledné
 • Kostra Ján....Za ten máj
 • Kráľ Fraňo.....Jarnou cestou
 • Kráľ Janko.....Hej,sloboda!
 • Kráľ Janko.....Vo výbere Milana Rúfusa
 • Kráľ Janko.....Zlatý fond I
 • Krasko Ivan.....Nad ránom
 • Krasko Ivan.....Nox et solitudo.,Verše
 • Kuzmány Karol.....Ladislav


L/

 • Lajčiak Milan.....Poézia I
 • Lukáč Emil Boleslav.....Európsky hodokvas
 • Lukáč Emil Boleslav.....Večná parabola


M/

 • Mácha Karel Hynek......Máj
 • Majerník Ján.....Voda má čas
 • Maro Publius Vergilius....Aeneas
 • Mihálik Vojtech.....Básne II
 • Mihálik Vojtech.....Básne V
 • Mihálik Vojtech.....Spievajúce srdce
 • Mihálik Vojtech.....Tŕpky .,Appassionata.,Sonety pre tvoju samotu
 • Moravčík Štefan.....Kráľ slova
 • Moravčík Štefan.....Vlčie hrdličky


N/

 • Nezval Vítězslav.....Papagáj na motocykli
 • Nezval Vítězslav.....Zpívám zpěv míru
 • Novomeský Laco.....Básnické dielo I
 • Novomeský Laco.....Básnické dielo II
 • Novomeský Laco.....Deň
 • Novomeský Laco.....Z úrodných podstát človečích


O/

 • Oliva Pavol Ušák.....Oblaky
 • Oliva Pavol Ušák.....Torzo literárneho diela


P/

 • Palková Daniela.....Poštopkané srdcom
 • Pavlovič Jozef.....Slzičky
 • Plávka Andrej.....Pramene
 • Plávka Andrej.....Úroda
 • Plávka Andrej.....Moje najmilšie
 • Prévert Jacques.....Slnko noci
 • Puškin Alexander Sergejevič.....Čierny šál.,Balady a piesne
 • Puškin Alexander Sergejevič.....Piková dáma


Q/

 • Quoist Michel.....Cesty modlitieb


R/

 • Rázus Martin.....Bača Putera
 • Rázus Martin.....Pred boží trón
 • Rúfus Milan.....Rozprávky II / Sobotné večery.,Tiché papradie


S/

 • Sandtner Štefan.....Stromy
 • Silan Janko.....Kuvici.,Rebrík do neba., Slávme to spoločne
 • Sládkovič Andrej.....Detvan
 • Sládkovič Andrej.....Marína
 • Sliacky Ondrej.....Odpusťte,mamička...
 • Smrek Ján.....Krásna prostota
 • Stanislav Pavol.....Osievanie kamienkov


Š/

 • Šikula Vincent.....Liesky
 • Šmatlák Stanislav.....Básnik a dieťa
 • Štúr Ľudovít.....Zlatý fond II


U/

 • Urban Jozef.....Voda,čo nás drží nad vodou


V/

 • Vajanský Svetozár Hurban.....Čo ľud môj cíti
 • Válek Miroslav.....S hlavou v ohni
 • Válek Miroslav.....Zakázaná láska
 • Veigl Svetoslav.....Rodinné rondely
 • Viganová Oľga.....Básne na dobrú noc


W/

 • Wilde Oscar.....Balada o žalári v Readingu
 • Wojtyla Karol.....Brehy duše
 • Wojtyla Karol.....Píseň o třyptu vody
 • Wolker Jiŕí.....Host do domu
 • Wolker Jiŕí.....Výber z poézie


VÝBER/

 • Antalógia slovenskej poézie XX.storočia
 • Antalógia sovietskej poézie XX.storočia I
 • Antalógia sovietskej poézie XX.storočia II
 • Bolo nás jedenásť /zbojnícke piesne/
 • Čo šepká zem /slov.poézia prvej polovice 20.storočia/
 • Išlo dievča po vodu /slovenské ľudové balady/
 • Kniha žalmov /hebrejská poézia/
 • Kostra Ján....Preklady /Villon,BaUdelaire,De Molina, Goethe,Gorkij, Mácha, Nezval,Hollý/
 • Krajina plná úsmevov /občianska poézia/
 • Kristinová Eva......Moje najmilšie básničky
 • Kytička pre mamičku
 • Lenko Július.....Preklady /Vogelweide,Holderlin,Novalis,Heine,Rilke,Trakl,Hesse/
 • Literárny salón Trnava 2009
 • Majerník Ján.....Preklady /Cvetajevová,Tvardovskij,Sluckij,Vinokurov,Achmadulinová,Kazakovová,Mieželaitis,Drač/
 • Modlitby,meditácie a spevy sveta /zbierka kánonických i nekánonických textov,citácií,.../
 • Nova et Vetera
 • O cenu Slovenského učeného tovarišstva XI.ročník /poézia,próza/
 • O cenu Slovenského učeného tovarišstva XIII.ročník /poézia,próza/
 • Pieseň večne mladá / štúrovská poézia/
 • Rúfus Milan.....Preklady /Ibsen,Puškin,Lermontov,Jesenin/
 • Slnovraty /poézia nového videnia:Fabry,Reisel,Žáry,Lenko,Bunčák,Brezina,Rak/
 • Slovenské ľudové balady
 • Slovenskí romantici / poézia obdobia romantizmu/
 • Spomienka na anjela /katolícka moderna/
 • Stacho Ján.....Preklady /sumerská poézia,poézia afrických kmeňov,spevy červenokožcov,Bihárílál,Baudelaire,Rimbaud,Corbiére,Perse,Whitman,Neruda,Thomas. Galczyňski/
 • Sto žien /tvorba svetových poetiek/
 • Šesťdesiat básní sovietskych básnikov /60.výročie VOSR/
 • Turčány Viliam.....Preklady /Ovidius,Trubadúri,Dante,Petrarca, Michelangelo,Ronsard/
 • V blízkosti Tvojej /slovenská ľúbostná poézia/
 • V šírom poli studienočka /slovenská ľudová lyrika/
 • Veľké jubileum očami mladých
 • Verše pred svitaním /básne (nie)len o láske a šťastí/
 • Vinšovačky /k meninám,narodeninám,jubileám,maturitám,promóciám,.../
 • Vinšujem Vám /k Vianociam,Božiemu narodniu,Novému roku,Veľkej noci,..../
 • Výstrel z motyky /Bančej,Litvák,Urban/
 • Žáry Štefan.....Preklady /Rimbaud,Apollinaire,Eluard,Lorca,Guillén,Neruda,Campana,Ungaretti,Montale,Quasimodo/