ekonómia a služby občanom

 

 1. Ako funguje Európska únia /Vaša príručka o inštitúciách EÚ/
 2. Daň z pridanej hodnoty rok 1993
 3. Dane a účtovníctvo /Vzory a prípady/
 4. Dane,poistenie,príspevky,poplatky /1992/
 5. Dane z príjmov rok 1993
 6. Dlhodobý majetok ,účtovanie v PÚ a JÚ ,.1001 riešení
 7. Ekonomické minimum /pomôcka pre maturantov/
 8. Nové postupy účtovania a rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie,príspevkové organizácie,štátne fondy,obce a vyššie územné celky
 9. Plánovanie v poľnohospodárstve a poľnohospodárskych podnikoch
 10. Premeny /narodenie,sobáš,pohreb,1978/
 11. Slovensko a Európska únia - Dane
 12. Služba Európanom /Čo pre vás robí Európska komisia/
 13. Stal sa zo mňa občan /1979/
 14. Účtovníctvo rozpočtových organzácií,príspevkových organizácií a obcí
 15. Ústava Slovenskej republiky
 16. Ústava Slovenskej republiky1992
 17. Základy práva /pomôcka pre maturantov/
 18. Zákonník práce /Úplné znenie Zákonníka práce č.65/1965 Zb./
 19. Zákonník práce /1989/
 20. Zákonník práce /1997/
 21. Zákonník práce /Úplné znenie zákona s účinnosťou od 1:apríla 2002/
 22. Zmluva o Ústave pre Európu