hobby

 

 1. Bajzáthová R.K.....Striháme a šijeme pre deti
 2. Barišová Margita.....Vzory krížikového vyšívania
 3. Brezinová Alžbeta.....Textilné techniky
 4. Cigánová Anna.....Urob si bábky
 5. Csórgó Anokó.....Od adventu do vianoc
 6. Dašková Kveta.....Urob si tlačiarničky
 7. Heinová Gundi.....Móda pre malých
 8. Hofman Miroslav.....ABC pletenia na stroji
 9. Hohn Reinhardt.....Kvetiny na každú príležitosť
 10. Horecký Vladimír.....Použitie šicieho stroja
 11. Jánošová J.....Slávnostné príležitosti
 12. Kajzrová Irena.....Šijeme doma
 13. Kajzrová Irena.....Škola strihov a šitia
 14. Leššo Koloman.....Urob si z hliny,moduritu,plastelíny
 15. Lichnerová Alžbeta.....Krížikové vyšívanie
 16. kolektív autorov.....500 vzorov na pletenie s popisom
 17. kolektív autorov.....Malá škola háčkovania
 18. kolektív autorov.....Čaro výšivky
 19. kolektív autorov.....Pre šikovné ruky
 20. kolektív autorov.....Pre šikovné ruky II..
 21. kolektív autorov.....Pre šikovné ruky IV.
 22. kolektív autorov.....Pre šikovné ruky V.
 23. kolektív autorov.....Slávnostné príležitosti
 24. kolektív autorov.....Vysoká škola dievčenskej zručnosti
 25. kolektív autorov.....Vyšívaní
 26. Kováčová Eva.....Urob si batiku a čary podobné
 27. Kubíčková D.....Viazačstvo a aranžovanie
 28. Lichnerová Alžbeta.....Ažúry a perzské ažúry
 29. Mancová Božena....Tvorba dekoratívnych textilných doplnkov
 30. Mannová Marta.....Výšivky
 31. Maximovová Margarit.....Škola pletenia a háčkovania
 32. Moravčík Fridrich.....Metóda ladenia farieb
 33. Pešková Ľudmila.....Škola ručného pletenia
 34. Prette M.C.....Tvorivosť,tvar,farba
 35. Pudilová Zdenka.....Diagonálne vzory
 36. Razáková Dagmar.....Kreslíme,maľujeme,modelujeme
 37. Selecká Zuzka.....Výšivky a tkaniny
 38. Strussová Elena....Ľudová výšivka v súčasnosti
 39. Šándorová Emília......Šijeme
 40. Šarnická Margita.....Pletieme a háčkujeme
 41. Števonková Mariana.....Urob si z papiera
 42. Trilecová Božena.....Urob si z handričiek
 43. Villányiová Gyorgyi.....Pre šikovné ruky
 • Periodiká
 • Bára 3/2001
 • Bára 5/2001
 • Bára 6/2001
 • Dorka 10/99
 • Dorka 11/99
 • Dorka3/2001
 • Dorka5/2001
 • Dorka1/2003
 • Dorka2/2003
 • Dorka3/2003
 • Dorka5/2003
 • Dorka7/2003
 • Dorka8/2003
 • Dorka9/2003
 • Dorka10/2003
 • Dorka11/2003
 • Malování jehlou 7/2005
 • Malování jehlou 8/2005
 • Malování jehlou 9/2005
 • Malování jehlou 10/2005
 • Malování jehlou 12/2005
 • Malování jehlou 2/2006
 • Rozárka 4/2005