filozofia a náboženstvo

 1. Abú al-Hasan al-Kisáí.....Kniha o počiatku a konci a rozprávania o prorokoch
 2. Bagin Anton.....Apoštoli Slovanov Cyrila a Metoda a Veľká Morava
 3. Bagin Anton....Redemtoris Mater
 4. Baroková Terézia.....Keď Boh volá
 5. Baumann Emile.....Apoštol národov
 6. Baumroth Wolfgang.....Potupenie kríža
 7. Beccalossiová Mária L ucia.....Dievča spod Ánd - Laura Vicuňová
 8. Bednár Vlado.....Sibyla
 9. Benedikt XVI.....Božia revolúcia
 10. Bernadot Vincent.....Matka Božia v mojom živote
 11. Bertanzettiová Eileen Dunn.....Bohatý na lásku/život pátra Pia
 12. Berz August.....Srdcom k Bohu
 13. Bessiéres P.Albert.....Blahoslavená Anna-Mária Taigi
 14. Bovet Théodore.....Manželstvo
 15. Brat Šavol.....Božíš šašo
 16. Brat Šavol.....Moje lepšie Ja
 17. BultmannD.....Rozprávanie o slove
 18. Buob Hans.....Duch svätý-Neznámy Boh
 19. Calepin Mon.....Deň čo deň
 20. Calvet J.....O katolíckej kritike
 21. Carretto Carlo.....Ja,František
 22. Carretto Carlo.....Lebo si môj otec
 23. Carretto Carlo.....Listy z púšte
 24. Carretto Carlo.....Prečo,Pane?
 25. Costelle Daniel.....Keď sa zjaví Mária
 26. Courtois Gaston......Najkrajší príbeh
 27. Croix/Bienfait.....Terezka
 28. Černý Rafael.....Poznáte Pannu Máriu?
 29. Čižmár Marián.....Hlísal radostnú zvesť chudobným
 30. Čižmár Marián.....Svätý Ján Chryzostom
 31. Čižmár Marián.....Svätý Ján Chryzostom a jeho pohľad na kňazstvo
 32. Čulen František.....Ako putoval Kristus Pán so svätým Petrom po slovenskej zemi
 33. D Souza Dinesth.....Křesťanství a ateizmus
 34. Danczi Ľudovít.....Slovenské pútnické piesne
 35. Dorochov A.A.....V zajatí strachu
 36. Dudáš Cyril.....Náboženský svetonáhľad
 37. Džibrán Chalíl.....Prorok-Prorokova záhrada
 38. Escrivá Josemária......Svätý ruženec
 39. Escrivá Josemária......Vyhňa
 40. Faber Alfonz.....Ján de la Salle
 41. Fatranský/Zvonický.....Dve novely
 42. Farelly Robert.....Pánov odev
 43. Fattori Antonio......Príbehy Nového zákona
 44. Fattori Antonio......Príbehy Starého zákona
 45. Fazekaš Ľudovít.....Nehemiáš
 46. Fiesole Mario.....Celá malosť
 47. Foltynovský Jozef.....Duchovní správa
 48. Fugel Adolf.....Fatima,posolstvo a jeho plnenie
 49. Gecse/Horváth.....Malý lexikón Biblie
 50. Géze Ernest.....Svätá Alžbeta Durínska,princezná chudobných
 51. Giglinger/Heiss......Milý brat František
 52. Giglinger Friedrich.....Vráť život do života
 53. Grady John.....Interpretace ano nebo ne?
 54. Green Julien.....Brat František
 55. Guardini R.....Konec novoveku
 56. Guitton Ján.....Dialógy s Pavlom VI.
 57. Haeselová Mária.....Eucharistické zázraky
 58. Habovštiak Anton.....Aj také sú božie cesty
 59. Habovštiak Anton.....Meditácie a modlitby sestry Zdenky
 60. Hadaway/Atcheson....Biblia pre deti
 61. Haľko Jozef.....Rembrantove ruky
 62. Hanakovič Štefan.....Dejiny spolku svätého Vojtecha
 63. Hann Scott.....Bože,buď milostivý
 64. Havrilla Mikuláš.....Fatima- Mária hovorí k svetu
 65. Havrilla Mikuláš.....Fatima-Hyacinta,miláčik Panny Márie
 66. Hello Ernest.....Renan,Nemecko a atheizmus XX. storočia
 67. Hémon Louis.....Mária Chapdelainová
 68. Hessová/Curelliová.....Anton
 69. Hlaváč Ľudovít.....Vymokliny
 70. Hlinka Anton.....Keď zakvitne rumovisko/Životopisná črta Nancy Hamiltonovej
 71. Hnilica/Vnuk.....Pavol Hnilica-biskup umlčanej cirkvi
 72. Hromík Milan.....Všeobecné a osobitné spytovanie svedomia podľa svätého Ignáca
 73. Hromík Milan.....Žofia Bošnáková
 74. Hromník V.....Slovo božie
 75. Hudák Ján.....Beletria pre ľud
 76. Hunermann Wilhelm.....Aj Diabol pred ním kapituloval
 77. Hunermann Wilhelm.....Blčiaci oheň
 78. Hunermann Wilhelm.....Deti svetla
 79. Hunermann Wilhelm....Mních medzi vlkmi
 80. Hunermann Wilhelm.....Princ Gonzaga
 81. Christenson Larry.....Kresťanská rodina
 82. Chrizostom Ján.....Mariánka
 83. Imbert Jean.....Proces s Ježišom
 84. Ivonides Yves.....Obor kresťanstva
 85. Jacques Martin.....Za bronzovou bránou
 86. Jakubčin Pavol.....Likvidácia reholí
 87. Ján Pavol II......Christifideles Laici
 88. Ján Pavol II.....Novo millennio ineunte
 89. Ján Pavol II......Pravda je silou mieru
 90. Ján Pavol II......Prekročiť prah nádeje
 91. Janáč Pavol.....Keď žiť je Kristus
 92. Judák William.....Dejiny mojej cirkvi
 93. Judák William.....Nitrianske biskupstvo
 94. Jurík Rudolf.....Mariánska hora v Levoči
 95. Jurko Jozef.....Druhý vatikánsky koncil
 96. Jurko Jozef.....Príď duchu lásky a pokoja
 97. Jurko Jozef.....Testy ku katolíckemu katechizmu
 98. Kaiserová Maria Regina.....Posol bohov
 99. Kamas Jozef.....Lámanie slova I.
 100. Kammelberger K.....Obrazová Biblia
 101. Kempenský Tomáš.....Štyri knihy o nasledovaní Krista
 102. Kianička Stanislav.....Kázne Jána Rychlovského
 103. Koch Lucas.....Die Psalmen /Žalmy/
 104. kolekt.autorov.....Apoštol národov 20.storočia/Druhá návšteva Jána Pavla II. na Slovensku
 105. kolekt.autorov.....Beatificazioné di G.Paollo II
 106. kolekt.autorov.....Boh hovorí svojim deťom
 107. kolekt.autorov.....Buďte pevní vo viere
 108. kolekt.autorov.....Cesta ku šťastiu
 109. kolekt.autorov.....Cieľ a  cesta
 110. kolekt.autorov.....Cirkev dnes
 111. kolekt.autorov.....Čo predpovedala Sibyla
 112. kolekt.autorov.....Don Bosco
 113. kolekt.autorov.....Dominik Savio
 114. kolekt.autorov.....Eccelesia  in Europa
 115. kolekt.autorov.....Echo duchovného prúdenia dneška 27
 116. kolekt.autorov.....Echo duchovného prúdenia dneška 31
 117. kolekt.autorov.....Echo duchovného prúdenia dneška 39
 118. kolekt.autorov.....Helena a František/súdny proces 1983
 119. kolekt.autorov.....Chléb a slovo II.
 120. kolekt.autorov.....Ježiš zďaleka i zblízka
 121. kolekt.autorov.....Kresťanská cvičení V.
 122. kolekt.autorov.....Krížová cesta
 123. kolekt.autorov.....Krížová cesta pre chorých
 124. kolekt.autorov.....Krížová cesta pre mamičky a rodičov
 125. kolekt.autorov.....Krížová cesta za vnútorné uzdravenia
 126. kolekt.autorov.....Krížová cesta za záchranu počatého dieťaťa
 127. kolekt.autorov.... Lexikón katolíckych kňažských osobností Slovenska
 128. kolekt.autorov.....Ladislav Hanus v mozaike reflexií,interpretačných dotykov  a postojov
 129. kolekt.autorov.....Manete in Dilectione Meal
 130. kolekt.autorov.....Manželská láska
 131. kolekt.autorov.....Medzi indiánmi
 132. kolekt.autorov.....Medzinárodný rok úcty k starobe 1982
 133. kolekt.autorov.....Milosti Panny Marie Svatohorské
 134. kolekt.autorov.....Misijné zvony
 135. kolekt.autorov.....Náš najlepší priateľ
 136. kolekt.autorov.....Nebo nad močiarmi
 137. kolekt.autorov.....Nechajte ma odísť
 138. kolekt.autorov.....Obrad prijatia a uctenia relikvií sv.Cyrila
 139. kolekt.autorov.....Obradoslovie - život s cirkvou
 140. kolekt.autorov.....O čom všetkom Biblia hovorí
 141. kolekt.autorov.....Od drogy ku Kristovi
 142. kolekt.autorov.....Olomouc - Kostol sv.Michala
 143. kolekt.autorov.....Otázky dneška
 144. kolekt.autorov.....Pamätnica  1887-1947 Dolný Kubín
 145. kolekt.autorov.....Pekná pani z neba
 146. kolekt.autorov.....Po stopách našej spásy
 147. kolekt.autorov.....Posolstvo
 148. kolekt.autorov.....Poučenie o sviatosti birmovania
 149. kolekt.autorov.....Poučenie o sviatosti manželstva
 150. kolekt.autorov.....Poučenie o sviatostiach chorých
 151. kolekt.autorov.....Poučenie pre snúbencov
 152. kolekt.autorov.....Poutní misto Svatá Hora
 153. kolekt.autorov.....Pro naše zvony
 154. kolekt.autorov... .Prúvodce
 155. kolekt.autorov.....Pútnik svätovojtešský 2004
 156. kolekt.autorov.....Ritus Serrandus
 157. kolekt.autorov.....Ročnica misijného spolku 1947
 158. kolekt.autorov.....Roky v nás
 159. kolekt.autorov.....Sanktuarium Matky Božej
 160. kolekt.autorov.....Slovenskí Jezuiti v Kanade 1989
 161. kolekt.autorov.....Správy z druhého sveta
 162. kolekt.autorov.....Sväté písmo-Starý zákon
 163. kolekt.autorov.....Svätý Alfonz Liguori - Cesta lásky
 164. kolekt.autorov.....Svätý Augustín-Vyznania
 165. kolekt.autorov.....Svedkovia civilizácie lásky
 166. kolekt.autorov.....Teológia
 167. kolekt.autorov.....Tvoje miesto na Zemi
 168. kolekt.autorov.....V brázde Metodovej 2013
 169. kolekt.autorov.....V revolúcii mier
 170. kolekt.autorov.....Verím
 171. kolekt.autorov.....Via Crucis
 172. kolekt.autorov.....Vyprávění - příběhy z Bible
 173. kolekt.autorov.....Zoroaster Zoro-Tushtra/Život a pôsobenie pripravovateľa cesty v Iráne
 174. Kocián     Václav.....Pán Ježiš aj dnes uzdravuje celého človeka
 175. Korandová Marie....Ako  prečo je to tak
 176. Korec Ján Chryzostom.....Od barbarskej noci
 177. Kosidowski Zenon.....Čo rozprávali evanjelisti
 178. Kosidowski Zenon.....Čo rozprávajú proroci
 179. Kosidowski Zenon.....Čo rozprávali proroci
 180. Koudelka Vladimír......Dominik,zvestovanie božieho slova
 181. Kowalska Mária Faustína.....Milosrdenstvo božie
 182. Krajňák František.....Chcem sa Bože dobre vyspovedať
 183. Kranz Gisbert.....Svätý Augustín
 184. Krapka Jozef.....Káž božie slovo
 185. Kremer Jacob.....Pravda Písma
 186. Kun Béla.....A Joc-es-állam /tak - tak/
 187. Kustič Živko.....Príroda hovorí o Bohu
 188. Labo Śebastián......Apoštol národov 20.storočia
 189. Labo Śebastián.....Blahoslavený mučeníkEugen Bossilkov
 190. Labo Śebastián.....Utrpenie,smrť a pohreb Jána Pavla II.
 191. Labo Śebastián.....Zabijem pastiera
 192. Lacika/Fiala.....Putovanie za Máriou
 193. Lagerlôfová Selma.....Legendy o Kristovi
 194. Langleyová Myrtle....Viery a vyznania
 195. Larco Adolfo.....So srdcom na dlani
 196. Laun Andreas.....Láska a partnerstvo z hľadiska katolíckej cirkvi
 197. Leonardt Roland.....Tichá vianočná radosť
 198. Linhart R.....Naša viera
 199. Lotz John B.....Človek tajomstvo
 200. Madačov Maroš.....Pri vianočnom stromčeku
 201. Madinger Herbert.....Ruženec svetla
 202. Májsky A.....Svedectvo
 203. Maňásek/Kazda.....Narodenie Ježiška
 204. Markuš J.O....Abrahám
 205. Markuš J.O.....Izák a Jákob
 206. Mateje A.H.....Ozvena slova
 207. Mateje A.H.....Viem,komu som uveril
 208. Matuška Peter.....Spoveď
 209. Matka Tereza z Kalkaty/Brat Roger z Taizé.....Modlitba-svieži prameň
 210. Melka Antonín.....Obete božského trpiteľa
 211. Mensch Junger.....Na križovatke života
 212. Merell Ján.....Úvod do četby Nového zákona
 213. McGeady Sr.Mary Rose.....Stratené božie deti
 214. Mikloško František......Nebudete ich môcť rozvrátiť
 215. Miklošková Marta.....Lúčenie
 216. Miravelle Marte.....Maria
 217. Mišut Victor.....Staré hory
 218. Montana Victoria.....Nebojte sa života
 219. Moody R.A.....Cesty do minulých životov....život pred životom
 220. Moody R.A.....Spasený svetlom
 221. Moody R.A.....Svetlo na druhom brehu
 222. Moody R.A.....Život po živote
 223. Moretti Marino.....Sobotňajšie slnko
 224. Mracký/Niklová.....Sarkandrova kaple
 225. Munk Kaj.....Ježišove podobenstvá prerozprávané deťom
 226. Muller Inocent.....Smer,revue pre duchovný život
 227. Nepšinský Vojtech.....Liturgia na Slovensku Tridentského koncilu
 228. Newman John.....Maria v litáních
 229. Novák Josef.....Patristická čítanka
 230. Novák František.....Církev a stát 1926
 231. Ondruš Rajmund.....Blízki Bohu i ľuďom
 232. Ondruš Rajmund.....Keď zlyhajú všetky zmysly
 233. Ondruš Rajmund.....Košickí mučeníci
 234. Otčenáš Michal.....František Víťazoslav Sasinek
 235. Osterwalder Josef.....Rozprávaj mi o Bohu
 236. Pacomio Luciano.....Malý biblický atlas
 237. Papini Giovani.....Legendy umučenia
 238. Papini Giovani.....Život Krista
 239. Parajka M.....Ruženec akrížová cesta
 240. Pauliny Andrej.....Víťazstvá mladých
 241. Pavlovič Jozef.....Najkrajšie biblické príbehy/1
 242. Pavlovič Jozef.....Najkrajšie biblické príbehy/2
 243. Pažítka Mikuláš.....Ave Maria
 244. Peyert Raymond.....Marthe Robin
 245. Pfannmuller F.Donatus.....Keď prišiel Spasiteľ na svet
 246. Piatrová/Russina.....Kresťanstvo a kultúra I.
 247. Pitta Antonio.....Synopsa Listov sv.Pavla
 248. Pokorný Ladislav......Slovo ke dni II.
 249. Poláček Klement.....Dozrievaš v láske
 250. Polčin Stanislav.....Po stopách apoštolov
 251. Porubčan Jozef.....Apokalypsa
 252. Porubčan Jozef.....Myšlienky na každý deň
 253. Pospíšil Václav.....Mária-materská tvár Boha
 254. Prabhupáda Šrí Šríad A.Č.Bhaktivédánta Svámí.....Cesta za poznaním
 255. Pream Jindřich......Oživené dedictví
 256. Press František.....Mária / Na prahu Kristovho kráľovstva
 257. Rábek František....Mozaika pravdy
 258. Rábek František.....Šťafeta viery
 259. Rahner Karl.....Vzkriesenie tela
 260. Repko Jozef.....Vládca ohňa
 261. Riquet Michel.....Kresťan voči zrúcaninám/konferencie 1946
 262. Rinserová Luise.....Voláte ma Mária Magdaléna
 263. Roschini Gabriele.....Život Panny Márie
 264. Royová Kristína.....Výbetr zo spisov I. Biblické postavy
 265. Salvaneschi Nino.....Tajomstvo viery
 266. Sanetrníková Ivana.....Ještěrka
 267. Santucci Luigi.....Aj vy chcete odísť? / Život Krista
 268. Sheed F.J.....Teológia
 269. Schamoni Wilhelm.....Zázraky sú skutočnosťou/Svedectvá z vatikánskych archívov
 270. Schoyans Mechel.....Úvod do sociálneho učenia cirkvi
 271. Silva José M.Sánchez.....Marcelino chlieb a víno
 272. Silva José M.Sánchez.....Marcelinova veľká cesta
 273. Simón Hadriano.....Praelectiones Biblicae
 274. Skibickij M.M.....Poznanie versuz viera
 275. Skupoli L.....Duchovný boj
 276. Schmitz Peter.....Pri prameňoch života
 277. Spesz Alexandro.....Katolícka mravouka 1948
 278. Srholec Anton.....Svetlo z hlbín jáchymovských lágrov
 279. Steiner Johannes.....Terézia Neumannová z Konnersreuthu
 280. Subdrack Josef.....Život Láska
 281. Spál/Vaidis.....Čo videla Bernadetta
 282. Spesz Alexander.....Špiritizmus či parapsychológia
 283. Stefano Bellan.....Il fiore recico di Porta Milano
 284. Śenčík Štefan.....Cesta za svetlom
 285. Šprinc Mikuláš.....Svätý Andrej - Svorad
 286. Taylor Kenneth N.....Moja prvá Biblia
 287. Terezie z Lisieux.....Autobiografické spisy
 288. Terezie z Lisieux.....Príbeh istej duše/autobiografické spisy
 289. Thalmmaer Dominik.....Nad ružencom
 290. Thivollier P.....A prebýval medzi nami
 291. Tomášek F.....Katolícky katechizmus
 292. Tomíško Ćenek.....Detským duším
 293. Tomko Jozef.....Budovať cirkev
 294. Tomko Jozef.....Na misijných cestách
 295. Tóth Tihamér.....Čisté dospívání
 296. Trobisch Walter.....Dva středy,však jeden kruh
 297. Tutu Desmond.....Africké modlitby
 298. Vácha Marek Orko.....Návrat k stromu života
 299. Vácha Marek Orko.....Šiesta cesta
 300. Vajančiak Juraj.....Ročenka 1993 misijných ciest
 301. Vaněk B.....Kázne ,,Utrpenie Pána"
 302. Varrová Eva.....Mária
 303. Vavrovič Jozef.....Duchovné cvičenia Jána Palárika
 304. Vavrovič Jozef......Svetlá minulosti
 305. Vintrou/Cavallini.....Svätá Margita a Mária
 306. Višňovský Mikuláš.....Resurrexit-Zmŕtvychvstanie Kristovo vo svetle viery a vedy
 307. Vojtaššák Ján.....Zborník z II.sympózia kanonického práva
 308. Vomel Martin.....A Boh nespí
 309. Vorihlon Claude.....Čo mi povedal mimozemšťan
 310. Vragaš Štefan.....Život Konštantína Cyrila a život Metoda
 311. Vymetal František.....Apoštol kresťanskej lásky a jednoty cirkvy
 312. Weirich Marco.....Kardinál J.H.Newman
 313. Whiteová/Wheeling.....Nachádzanie vnútorného pokoja
 314. Wojtowicz Kazimierz.....O kázni a dáždnikoch
 315. Wojtyla Karol.....Pri základoch obnovy
 316. Wojtyla Karol.....Krížová cesta
 317. Záborský Ladislav.....Krížová cesta
 318. Zezulka Josef.....Životní filosofie