školská literatúra

 

 

Biológia

 1. kolekt.autorov.....Biológia 1 /pre stredné poľnohospodárske  a lesnícke školy
 2. kolekt.autorov.....Biológia 2/ pre stredné poľnohospodárske  a lesnícke školy
 3. kolekt.autorov.....Malá encyklopédia biológie
 4. kolekt.autorov.....Prehľad biológie 1

 

Fyzika

 1. Garaj J.....Fyzikálna terminológia
 2. kolekt.autorov.....Fyzika pre maturantov
 3. Kostič Ž.K.....Medzi hrou a fyzikou
 4. Landau/Kitajgorodskij.....Fyzika pre každého

 

Chémia

 1. Bujanov A.....Zázračný atóm
 2. Fabini Ján.....Chémia pre maturantov
 3. Kandráč/Sirota....Výpočty v stredoškolskej chémii
 4. kolekt.autorov....Anorganická chémia
 5. kolekt.autorov....Organická chémia I
 6. kolekt.autorov....Organická chémia II
 7. kolekt.autorov....Všeobecná a anorganická chémia
 8. kolekt.autorov.....Chémia -prehľad stredoškolského učiva pre maturantov
 9. kolekt.autorov.....Malá encyklopédia chémie
 10. Vlasov/Trifonov.....Zaujímavo o chémii

 

Matematika

 1. Bero Peter.....Matematici,ja a a ty
 2. Drapák Jaroslav.....Matematika v kocke
 3. Hejný/Niepel.....Šestnásť matematických príbehov
 4. Hrdina/Maxian.....Matematika-príklady na prijímacie skúšky na stredné školy
 5. Kitajgorodskij A.I.....Nepravdepodobné neskutočné
 6. kolekt.autorov.....Aritmetika a algebra v príkladoch pre 6-9 ročník
 7. kolekt.autorov.....Malá encyklopédia matematiky
 8. kolekt.autorov.....Matematický koktail
 9. kolekt.autorov.....Matematika pre dvojročné a trojročné učebné odbory SOU
 10. kolekt.autorov.....Matematika v príkladoch pre 6-9 ročník
 11. kolekt.autorov.....Maturitné príklady z matematiky
 12. kolekt.autorov.....Testy z matematiky 1994
 13. kolekt.autorov.....Testy z matematiky 1999
 14. kolekt.autorov.....Testy z matematiky  2000
 15. kolekt.autorov.....Testy z matematiky  2001
 16. kolekt.autorov.....Testy z matematiky  2004
 17. kolekt.autorov.....Testy z matematiky pre žiakov 9.ročníka základných škôl
 18. kolekt.autorov.....Zbierka úloh z matematiky na prijímacie skúšky na stredné školy
 19. Kotyra/Sivošová.....Úlohy so zlomkami
 20. Matuška/Trefný.....Matematika základnej školy v heslách
 21. Permeľan J.I.....Živá matematika
 22. Riečan/Znám.....Otec,matka,matematika a ja
 23. Tepelovský Miroslav.....Matematické hlavolamy
 24. Uherčíková Viera.....Hravá geometria
 25. Varga Tamás.....Hrajme sa s matematikou
 26. Žitomirskij/Ševrin.....Geometria pre deti

 

Slovenský jazyk a literatúra

 1. Caltíková Milada.....Sprievodca dielami slovenskej a svetovej literatúry 1
 2. Caltíková Milada.....Sprievodca dielami slovenskej a svetovej literatúry 3
 3. Dašková Kveta.....Slová z dovozu
 4. Felix Jozef.....Európske obzory
 5. Fischer Jan O....Pohledy pod pokličkou
 6. Grundlerová Viera.....Cudzie slová
 7. Hajko Dalimír.....Okamihy poézie
 8. Ivanová/Šalingová.....Slovník cudzích slov pre školu a prax
 9. Ivanová/Šalingová.....Slovník cudzích slov a/z
 10. kolekt.autorov.....1000 poučení zo spisovnej slovenčiny
 11. kolekt.autorov.....Biele miesta v slovenskej literatúre
 12. kolekt.autorov.....Encyklopédia literárnych diel
 13. kolekt.autorov.....Encyklopédia slovenských spisovateľov
 14. kolekt.autorov.....Krátky slovník slovenského jazyka
 15. kolekt.autorov.....Literárna rukoväť
 16. kolekt.autorov.....Malá encyklopédia spisovateľov sveta
 17. kolekt.autorov.....Nebojme sa pravopisu
 18. kolekt.autorov.....Požiadavky na prijímacie skúšky pre osemročné gymnáziá zo slov.jazyka a literatúry
 19. kolekt.autorov.....Pravidlá slovenského pravopisu
 20. kolekt.autorov.....Precvičme si pravopis 5.ročník základných škôl
 21. kolekt.autorov.....Precvičme si pravopis 6.ročník základných škôl
 22. kolekt.autorov.....Precvičme si pravopis 7.ročník základných škôl
 23. kolekt.autorov.....Precvičme si pravopis 8.ročník základných škôl
 24. kolekt.autorov.....Prehľad gramatiky a pravopisu slovenského jazyka
 25. kolekt.autorov.....Priateľ mäkčeň,kamarátka bodka
 26. kolekt.autorov.....Slovník slovenského jazyka I
 27. kolekt.autorov.....Slovník slovenského jazyka III
 28. kolekt.autorov.....Testy zo slovenského jazyka 1995
 29. kolekt.autorov.....Testy zo slovenského jazyka 200O
 30. kolekt.autorov.....Testy zo slovenského jazyka 2001
 31. kolekt.autorov.....Testy zo slovenského jazyka 2004
 32. kolekt.autorov.....Testy zo slovenského jazyka pre žiakov 9.ročníka základných škôl
 33. kolekt.autorov.....Zbierka úloh zo slovenského jazyka  6-9 ročník
 34. Kondrašov A.N.....Vznik a začiatky spisovnej slovenčiny
 35. Kováč/Plutko.....Antológia slovenskej literatúry 20.storočia
 36. Krčméry Śtefan.....Dejiny literatúry slovenskej 1
 37. Krčméry Śtefan.....Dejiny literatúry slovenskej 2
 38. Kučera Ladislav.....Druhy jazykových rozborov slovenčiny
 39. Lukáčová/Solčanská.....Budem vedieť pravopis
 40. Maťovčík Augustín.....Reprezentačný biografický lexikón Slovenska
 41. Matuška Alexander.....Za a proti
 42. Mistrík Jozef.....Variácie reči
 43. Oravec/Laca.....Príručka slovenského pravopisu pre školy
 44. Patáková Marta.....Ako rozoberať vety
 45. Patáková Marta.....Pravopisný výcvik v 5-8 ročníku základnej školy
 46. Pauliny Eugen.....Dejiny spisovnej slovenčiny
 47. Rezník Jaroslav.....Po literárnych stopách na Slovensku
 48. Sedlák Ján.....Osobnosti a diela vo svetovom realistickom románe
 49. Sliacky Ondrej.....Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež
 50. Slobodník Dušan.....Cesty k próze
 51. Smiešková Elena.....Malý frazeologický slovník
 52. Šmatlák Stanislav.....150 rokov slovenskej lyriky
 53. Šmatlák Stanislav.....Dejiny slovenskej literatúry
 54. Šťastný Radko.....Čeští spisovatelé desetistoletí
 55. Záturecký Adolf Peter.....Slovenské príslovia,porekadlá a úslovia

 

Jazyky-anglický

 1. Angličtina do vrecka
 2. Angličtina pre najmenších
 3. Angličtina pre samoukov
 4. Callan mathod
 5. Childrens Picture Dictionary
 6. Minilexikon anglickej gramatiky
 7. Slovensko-anglický slovník
 8. Stručný prehľad anglickej gramatiky

 

Jazyky-nemecký

 1. Nemecko-slovenský slovník
 2. Nemčina pre samoukov
 3. Nemčina pre samouky/cvičebnice
 4. Nemčina 1 pre základnú školu
 5. Nemčina 3 pre základnú školu 5-6 ročník
 6. Nemčina pre 7 ročník

 

Jazyky-ruský

 1. Rusko - slovenský slovník

 

Jazyky-španielsky

 1. Španielsko-slovenský slovník

 

Jazyky - taliansky

 1. Italština
 2. Italština,cestovní konverzace+CD
 3. Taliansko-slovenský slovník
 4. Taliančina konverzácia
 5. Taliančina krok za krokom
 6. Taliančina pre samoukov
 7. Taliančina na cesty

 

Iné

 1. Hlavenka Jiří....Prvé kroky s počítačom
 2. kolekt.autorov.....Jugend Lexikon
 3. kolekt.autorov.....Knižné fondy a katalógy pre 1.a 2.ročník stredných knihovníckych škôl
 4. kolekt.autorov.....Dejepis/pomôcka pre maturantov
 5. kolekt.autorov.....Ekonomické minimum/pomôcka pre maturantov
 6. kolekt.autorov.....Geografia/pomôcka pre maturantov
 7. kolekt.autorov.....Mediálny heslár
 8. kolekt.autorov.....Občianska náuka / Náuka o spoločnosti/pomôcka pre maturantov
 9. kolekt.autorov.....Od komunizmu k slobode
 10. kolekt.autorov.....Základy práva/pomôcka pre maturantov
 11. kolekt.autorov.....Pred štartom na strednú školu
 12. kolekt.autorov.....Malá encyklopédia žurnalistiky
 13. kolekt.autorov.....Slovník medzinárodných organizácií
 14. kolekt.autorov.....Zemepis Európa
 15. Lipták/Kováč.....Učebné texty z dejepisy (1939-1945)
 16. Páv Jozef.....Zábavné formy práce s deťmi v knižnici